fbpx

2021 metų gruodžio 29 d. UAB „Glotera“ ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Glotera“ (projekto Nr. S-13.1.1-LVPA-K-861-01-10444) sutartį. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Pagal šią sutartį pradėtas įgyvendinti projektas, kurio tikslas – sukurti originalų paslaugos dizainą ir inovatyvius e. rinkodaros sprendinius. Siekiant šio tikslo UAB „Glotera“ numato detaliai apibrėžti:

  1. koks konkrečiai yra dabartinis paslaugos procesas (vartotojo kelias), kokiais trūkumais ir privalumais jis pasižymi;
  2. įvardinti kritinius taškus paslaugos procese, nustatyta, kas tiksliai turi būti patobulinta, siekiant suteikti geriausios įmanomos kokybės patirtį įmonės klientams.

Vartotojo kelias turi kurti maksimalią pridėtinę vertę klientui, o kartu ir didinti įmonės paslaugos populiarumą / patrauklumą vartotojui bei sudaryti galimybes augti įmonės pardavimo pajamoms. Esminis dėmesys sutelkiamas į vartotojo, kliento patirties gerinimą, numatomi pagerėjimo rodikliai, kurie ilgalaikėje perspektyvoje prisidės prie ženklesnių pardavimų. Sėkmingai įgyvendinusi projektą, UAB „Glotera“ padidins savo paslaugų patrauklumą rinkoje bei kartu ir jų paklausą, kas skatins įmonės pardavimų augimą ir gerins finansinius rodiklius bei padės įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Skirto finansavimo suma – 49 485,00 EUR.

Projekto biudžetas – 65 980,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. gruodžio 29 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.